Meta descripties, wat en waarom?

Laure van Huisseling

Laure van Huisseling

Digital intern

Meta descripties:

Hoger in Google komen is niet altijd gemakkelijk. Het hangt van allerlei verschillende factoren af. Zo ook van de metabeschrijving. Maar wat is een metabeschrijving? En wat voor effect heeft zo’n metadescriptie op je vindbaarheid in Google?

''Een goede metabeschrijving zorgt ervoor dat je website hoger in Google kan komen.''

Het belang van meta descripties

Meta beschrijvingen zijn belangrijk voor je vindbaarheid in Google. Een goede metabeschrijving zorgt ervoor dat je website hoger in Google kan komen.

Metabeschrijvingen zijn aan de achterkant met je website verbonden. Dit heeft dus deels te maken met de techniek van je website. Maar ook is het een soort van content, aangezien het eigenlijk een soort korte samenvatting is van wat er op je pagina allemaal te vinden is. 

Het belang voor SEO​

Een metadescriptie is van grote waarde bij de weergave van zoekresultaten. En dan gaat het vooral om de menselijke factor. Hoe meer mensen op je link klikken, dus hoe hoger je CTR is, hoe hoger je uiteindelijk in Google zal komen. Metadescripties goed en interessant schrijven is dus een vorm van zoekmachineoptimalisatie.

Als er veel op je link geklikt wordt, dan denkt Google dat je interessant en relevant bent. Dus dan kom je hoger op Google te zien.

Veranderingen van meta's

Vroeger was de metabeschrijving die je had geschreven van directe invloed op je ranking in Google. Dit is nu heel anders. Nu is de meta descriptie vooral een indirecte factor voor je ranking in Google.

Dit komt doordat er vroeger veel misbruik is gemaakt van die directe ranking factor van meta beschrijvingen. Hierdoor is de metabeschrijving op een omslachtigere manier dan vroeger nog steeds belangrijk en relevant. Nu is het meer op de mens in gespeeld dan de zoekmachine zoals vroeger.

Daarom is het nu heel belangrijk dat je metabeschrijving menselijk is en mensen aanspreekt. Hiermee kun je mensen overtuigen en zorgen voor meer kliks op je link. Hoe meer kliks, hoe hoger je uiteindelijk in de zoekmachine naar boven komt.

Dit heeft te maken met het CTR, het Click Through Rate. Het CTR heeft dus invloed op hoe hoog je in Google verschijnt. Hiervoor is de metabeschrijving van groot belang.

Als je namelijk veel kliks krijgt, dan weet Google dat je interessant en relevant bent. Hierdoor stijg je in de zoekmachine.

Een metabeschrijving is eigenlijk een soort van korte, gratis advertentie die je zelf kan schrijven. Die moet aantrekkelijk zijn voor lezers en hen aansporen tot actie. Op die manier stijg je in de zoekmachine.

Meta beschrijving notitieblok2-2

Tips van experts

Je kunt niet meteen in een keer alles perfect doen. Daarom is het belangrijk om te leren van mensen die je voor gingen. Bekijk hier meer tips van Bear’s.

Algemene tips voor jouw SEO vindbaarheid door metabeschrijvingen te gebruiken

Er zijn natuurlijk veel tips te verzinnen voor het schrijven van een goede meta beschrijving. Lees hier over de tips en tricks die wij gebruiken.

Zie je meta beschrijving als een soort van korte, gratis advertentie die je zelf kan schrijven. Deze mag uit maximaal 160 tekens bestaan, maar het liefste gebruik je ongeveer 150 tekens. Maar let op, Google laat op de telefoon minder tekens zien. Meestal betekent dit dat na ongeveer 120 tekens Google de tekst afkapt.

Het is goed om ervoor te zorgen dat je metabeschrijving ten minste je belangrijkste zoekterm bevat. Maak je metabeschrijving uniek, specifiek en relevant voor de lezer. Hierdoor zorg je ervoor dat ze er eerder op klikken. Zorg er ook voor dat het duidelijk is wat er te vinden is op deze pagina. Zoals de specificaties van een product, dat wat het uniek maakt.

Ook van belang, een CTA. Een CTA is een Call To Action, oftewel een aansporing tot actie. Je wil dat de lezer iets onderneemt, in dit geval dat de lezer klikt op jouw link. Goede voorbeelden van een CTA zijn ’’bekijk mijn geheim’’, ‘’(5 tips)’’, ‘’download/profiteer nu’’ en ‘’tijdelijk x% korting’’.

Als ze dit zien worden mensen nieuwsgierig. Dat is een emotie die je graag bij een lezer opwekt als ze je beschrijving lezen. Je wil de lezer namelijk verleiden om op jouw link te klikken, of juist prikkelen of lokken. Schrijf daarom actief. Dat leest namelijk een stuk aangenamer. Gebruik voor je metabeschrijving spreektaal, want dat begrijpen de meeste mensen.

Ben direct en concreet, als mensen alles willen weten dan klikken ze op je link. Je wil ze verleiden, niet alles meteen aan ze opdringen. Gebruik daarom ook bij metabeschrijvingen weer het principe van KISS. ‘’Keep It Simple, Stupid!’’ Gebruik korte zinnen en eenvoudig taalgebruik.

Muisklik

Tips & tricks:

To do – tips voor jouw metabeschrijving:

Om op te vallen met jouw meta omschrijving zijn er verschillende dingen die je kan doen. Deze zijn natuurlijk niet allemaal verplicht of zelfs nuttig bij iedere metadescriptie die je schrijft. Sommigen zijn alleen nuttig bij de ene beschrijving, anderen enkel bij andere beschrijvingen.

Je kunt bijvoorbeeld icoontjes gebruiken. Op die manier val je meer op met je metabeschrijving. Maak bijvoorbeeld gebruik van het vinkje (✓) om aan te duiden dat je product of link iets wel heeft of aanbied.

Ook het en teken (&) is populair en handig. Het geeft aan dat je meerdere dingen biedt, en is universeel herkenbaar. Daarnaast kan ook een trademark teken ervoor zorgen dat je metabeschrijving meer opvalt.

Een andere optie is het gebruiken van triggerwords. Dit zijn woorden die je lezer triggeren om te klikken en verder te lezen. Denk hierbij aan woorden zoals gratis, handleiding, stappenplan, tips, checklist, e-book, video, template enzovoorts.

Kijk ook eens wat je concurrenten doen. Je kunt heel wat leren van wat zij goed of zelfs fout doen. Maar beperk je niet tot alleen concurrenten in Nederland.

Kijk ook eens wat concurrenten in het buitenland doen voor hun metabeschrijvingen. Zoek eens met Engelse zoektermen en bekijk wat er in die taal gebeurt.

Showt Google jouw eigen geschreven metadescriptie niet vaak? Dan showt Google waarschijnlijk de eerste zin of eerste twee zinnen van je pagina. Zorg er dan voor dat jouw eerste twee zinnen relevant zijn.

not to do – wat je echt moet vermijden in jouw metabeschrijving:

Naast dingen die je wel moet doen bij het schrijven van een metadescriptie, zijn er ook dingen die je vooral niet moet doen. Hier lees je de belangrijkste not to do’s.

Maak je meta omschrijving vooral niet te lang. Anders kapt Google jouw beschrijving af. En dan bepaalt Google wat er afgekapt wordt, niet jij zelf. En dan zie je midden in je beschrijving ineens … staan.

Gebruik daarom maximaal 160 tekens voor je beschrijving, maar het liefste ongeveer 150. En probeer het belangrijkste in de eerste 120 tekens te zetten. Op de telefoon kapt Google daar de metabeschrijving af.

Verschillende onderzoeken vertellen ons dat Google regelmatig jouw eigen metabeschrijving negeert. Dit doet Google vooral als jouw meta beschrijving niet helemaal aansluit op een zoekopdracht.

De verschillende onderzoeken zijn het niet allemaal met elkaar eens over hoe vaak Google jouw metabeschrijving negeert. Maar ga uit van ongeveer 35-63% van de tijd. Al die onderzoeken zijn het met elkaar eens dat Google jouw metabeschrijving soms negeert. Want Google besluit zelf wel wat ze willen laten zien van jouw meta beschrijving.

Maak daarnaast geen gebruik van copy paste voor je meta beschrijvingen. Een unieke meta omschrijving is een stuk beter voor een hogere ranking in Google.

Vermijdt ook keyword stuffing. Dat is het veel gebruiken van een zoekwoord in je meta omschrijving. Doe dit echt niet. Google bestraft keyword stuffing en je daalt er juist van in de zoekmachine ranking. Daarnaast is het voor mensen ook niet fijn om te lezen.

Bears Factory - Robert

Gedragspsychologie toegepast op meta beschrijvingen

Om meer mensen te laten klikken op jouw link is het van belang dat je metabeschrijving er aantrekkelijk uit ziet. Om daar voor te zorgen kun je gebruik maken van gedragspsychologie. Als je weet waarom mensen ergens op klikken, kun je dit toepassen en er voor zorgen dat mensen ook gaan klikken op jouw link.

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de beïnvloedingsprincipes van Cialdini. Er zijn 7 principes van Cialdini. Dit zijn wederkerigheid, sociale bevestiging, consistentie, autoriteit, sympathie, schaarste en eenheid. Misschien heb je er al wel eens van gehoord.

 Wederkerigheid gaat uit van het ‘’voor wat, hoort wat’’ idee. Als jij iets doet voor mij, dan doe ik ook wat terug voor jou. Voorbeeld: ‘’Vraag [x] aan en ontvang [y]’’

Sociale bewijskracht gaat er vanuit dat mensen kuddedieren zijn. Ze luisteren/kijken graag naar anderen en stellen hierop hun acties/beslissingen af. Ze willen overtuigd zijn van het maken van de juiste keuze. Voorbeeld: ‘’[Aantal] mensen kiest voor…’’

Consistentie is in dit geval het maken van logische keuzes. Heb je de eerste stap al gezet? Dan volgt de volgende stap daar vaak snel na. Voorbeeld: ‘’Vind jij [x] belangrijk? Koop dan product [y]’’

Autoriteit staat op overtuigingskracht van anderen. Vooral professionals, experts en bekende personen hebben veel overtuigingskracht. Kort door de bocht: Wat een autoriteit zegt, wordt vaak aangenomen als de waarheid. Voorbeeld: ‘’[Expert] adviseert…’’

Sympathie is een goede beïnvloeder. Dit heeft te maken met een gunfactor. Als we mensen aardig of sympathiek vinden, geloven we ze sneller en gunnen we ze meer. Dit kan door bijvoorbeeld complimenten geven. Voorbeeld: De ‘’over ons’’-pagina op een website.

Schaarste betekent dat er nog maar weinig is. Dit speelt in op hebberigheid en FOMO (Fear Of Missing Out). Mensen zijn gevoelig voor het risico iets mis te lopen, en door schaarste gaan ze sneller tot actie over. Dit principe wordt vooral veel toegepast in webshops. Voorbeeld: ‘’Nog maar [aantal] beschikbaar!’’

De laatste van Cialdini’s principes is eenheid. Dit principe gaat er vanuit dat mensen behoefte hebben aan relaties en eenheid met andere mensen. Dit kan optreden als mensen dezelfde interesse hebben, een gedeelde waarde hebben of zelfs als ze op de zelfde plaats zijn of gaan zijn. Voorbeeld: ‘’Wordt lid van [community]!”

Kom je er niet helemaal uit, of weet je niet precies hoe je een metadescriptie moet schrijven op basis van de beïnvloedingsprincipes van Cialdini? Je kunt ook aan AI vragen om jouw eigen geschreven metabeschrijving te herschrijven met een van de principes. Maar let op, check die beschrijving van AI daarna zelf nog een keer goed.

Bear's Factory blog-3

Hoe bouw je jouw metabeschrijving op?

Een goede metabeschrijving bestaat uit een paar verschillende elementen. Het begint met de merknaam en titel van de link. Ook staat de website link er letterlijk onder. 

Vervolgens komt er een korte omschrijving, dit is de daadwerkelijke metabeschrijving.

Hierin staat voor welke zoekwoorden deze pagina belangrijk is en speelt in op de SEO. Zorg ervoor dat de metabeschrijving de zoekvraag van een gebruiker beantwoordt, zodat ze verder klikken. Zie deze metabeschrijving als een soort van kleine advertentie.

Zelfs als je je metabeschrijving af hebt en er regelmatig op jouw link geklikt wordt, moet je er aan blijven werken. Het is nodig om te blijven checken en verbeteren. Op die manier blijf je ranken in Google.

Een goede kop is goud waard

Zoals de kop hier al zegt, een goede titel is erg belangrijk. Als je titel erg goed is, dan is de kans dat mensen sneller op jouw link klikken wat groter.

Een goede titel bevat meerdere van deze punten:

  • De titel wekt nieuwsgierigheid op bij de lezer. Het verleidt de lezer om te gaan lezen. Het prikkelt de lezer, en lokt hem/haar om een kijkje te nemen.
  • Schrijf je titel voor de mens, niet de zoekmachine. Zorg er dus voor dat mensen het aantrekkelijk vinden. Dit punt haakt in op de meeste andere punten in dit lijstje.
  • Geef je titel maar zeker ook je hele metabeschrijving unieke tags.
  • Maak gebruik van een beschrijvende titel. Dan weet de lezer meteen wat er hier te vinden is.
  • Maak je titel kort en krachtig. Als mensen snel informatie zoeken willen ze meestal liever niet iets langdradigs lezen.
  • Zet je zoekwoord vooraan in de titel. Dit haakt in op het voorgaande punt. Mensen lezen metadescripties meestal scannend. Ze willen in het eerste woord of de eerste woorden snel weten dat deze link bevat waar ze naar zoeken.
  • Schrijf een titel die aanzet tot actie.
Bears Factory - Storytelling

Zelf aan de slag of liever uitbesteden?

Ga jij zelf aan de slag met je metabeschrijvingen of wil je liever een expert op het gebied van SEO en metabeschrijvingen? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden!

 

Wil jij optimale
metabeschrijvingen?

Interessant?
Check meer blogs

voorbeeld het belang van seo in webdesign

Het belang van SEO in webdesign

Het belang van zoekwoordenonderzoek

De belangrijkste onderdelen van SEO

Social media trends 2024

YouTube shorts, TikTok en Instagram reels een vergelijking.

Hoe gebruik je Tiktok voor jouw bedrijf.

02

Design & Development